Jun 05 2003

آیا کسی در میان شما

نوشته:     :::       Comments Off on آیا کسی در میان شما

آیا کسی در میان شما وجود دارد که بتواند این اعجوبه را تجزیه و تحلیل کند وبگوید که این انسان مرموز متعلق به کدام جبهه سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران است.

نوشته: در ساعت: 4:10 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آیا کسی در میان شما  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی